Diagnòstics

  • DIAGNÒSTIC TELECÀMERA 30 min. Preu: 20 €


    Especifica per mirar en profunditat la pell de la cara (hidratació, greix, profunditat arrugues, taques ...)

 

  • TEST DE KINESIOLOGIA I EDAT BIOLÒGICA 30 min. Preu: 20 €


    Diagnòstic energètic per mantenir la salut i obtenir millors resultats en els tractaments estètics.