PACK TRACTAMENT PITTA

Pells hipersensibles, intolerants i reactives? Fred, vent, canvis bruscos de temperatura que accentuen vermellors, cremor, reaccions excessives? Vermells en galtes o mentó? Afloren capil·lars molt fins transparent que marquen la cara?"

173.80